EUDIPSEC

Uniunea Europeană: Noțiunea Cuprinzătoare

Events

Masa Rotundă cu genericul „Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, provocări și perspective”

On April 12, 2023, the Department of International Relations of the Faculty of International Relations...

The management of the project “EUROPEAN UNION: A COMPREHENSIVE NOTION” (EUDIPSEC)

INVITATION The management of the project “EUROPEAN UNION: A COMPREHENSIVE NOTION” (EUDIPSEC) and the Academy of...

Conference ,,EU Security Strategy in the changing conditions of international relations (II)”

Dear colleagues We invite you to participate in the International Scientific Conference ,,EU Security Strategy...

ROUNDTABLE second edition with international participation “European Diplomacy in the Eastern Partnership space: achievements, difficulties, problems”(II),

DEAR COLLEAGUES, DOCTORAL AND MASTER STUDENTS We invite you to take part in a scientific...

International Scientific Conference ” EU SECURITY STRATEGY IN THE CHANGING CONDITIONS OF INTERNATIONAL RELATIONS (I)”

Dear colleagues We invite you to participate in the online debate of the International Scientific...

The management of the project “EUROPEAN UNION: A COMPREHENSIVE NOTION” (EUDIPSEC)

INVITATION The management of the project “EUROPEAN UNION: A COMPREHENSIVE NOTION” (EUDIPSEC) and the Academy of...

About EUDIPSEC

Proiectul EUDIPSEC "Uniunea Europeană: noțiunea cuprinzătoare" s-a desfășurat ca parte a activităților Jean Monnet în cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR


Obiective generale ale proiectului EUDIPSEC
  • aprofundarea predării, cercetării și reflecției disciplinelorUE pentru Europenizarea programelor universitare, în conformitate cu noile cerințe de pe piața muncii;
  • promovarea dimensiunii și valorilor Europene în învățămînt superior al Republicii Moldova;
  • comunicare, împărtășireși sporire vizibilității rezultatelor acțiunii către publicul larg în încurajarea dialogului dintre mediul academic/ grupurile profesionale / membrii societății civile;
Obiectivele specifice ale acțiunii
  • Instruirea studenților și a tinerilor profesioniști cu cunoștințe despre subiectele Uniunii Europene relevante pentru viața lor academică și profesională și îmbunătățirea abilităților lor civice;
  • Integrarea și diversificarea disciplinelor legate de UE în cadrul programelor propuse studenților de către instituție de învățământ superior
  • organizarea de conferințe și mese rotunde menite să stimuleze dialogul între oamenii de știință și politicienii / grupurile profesionale / societatea civilă din Republica Moldova.
Activități specifice a EUDIPSEC Chair
  • Asigurarea predării a două noi  cursuri de studii europene, cu elaborarea curriculumuri  inovatore:
  • ”Conceptul multidimensional al securității Europene”;
  • ”Diplomația Uniunei Europene: instrumente și politici”
  • Organizarea anuală a două evenimente: conferințe științifice și mese rotunde pentrutineri cercetători;