Proiectul EUDIPSEC “Uniunea Europeană: noțiunea cuprinzătoare” s-a desfășurat ca parte a activităților Jean Monnet în cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR

Lansarea Proiecrului https://aap.gov.md/ro/news/fost-lansat-proiectul-jean-monnet-chaire-%E2%80%9Ecomprehensiunea-uniunii-europene-abordare

Obiective generale ale proiectului EUDIPSEC

  • aprofundarea predării, cercetării și reflecției disciplinelorUE pentru Europenizarea programelor universitare, în conformitate cu noile cerințe de pe piața muncii;
  • promovarea dimensiunii și valorilor Europene în învățămînt superior al Republicii Moldova;
  • comunicare, împărtășireși sporire vizibilității rezultatelor acțiunii către publicul larg în încurajarea dialogului dintre mediul academic/ grupurile profesionale / membrii societății civile;

Obiectivele specifice ale acțiunii

  • Instruirea studenților și a tinerilor profesioniști cu cunoștințe despre subiectele Uniunii Europene relevante pentru viața lor academică și profesională și îmbunătățirea abilităților lor civice;
  • Integrarea și diversificarea disciplinelor legate de UE în cadrul programelor propuse studenților de către instituție de învățământ superior
  • organizarea de conferințe și mese rotunde menite să stimuleze dialogul între oamenii de știință și politicienii / grupurile profesionale / societatea civilă din Republica Moldova.

Activități specifice a EUDIPSEC Chair

  • Asigurarea predării a două noi  cursuri de studii europene, cu elaborarea curriculumuri  inovatore:
  • ”Conceptul multidimensional al securității Europene”;
  • ”Diplomația Uniunei Europene: instrumente și politici”
  • Organizarea anuală a două evenimente: conferințe științifice și mese rotunde pentrutineri cercetători;