Ludmila Golovataia, doctor în științe economice, conferențiar universitar și un cercetător cu experiență de la Universitatea de Stat din Moldova. Șef al Departamentului Relații Economice Internaționale al Institutului de Relații Internaționale din Moldova (IRIM) în perioada 2005-2019. În activitatea sa de cercetare și predare, L. Golovataya este specializată în relațiile economice internaționale și relațiile internaționale, în special diplomația economică; probleme legate de securitatea economică și impactul intereselor economice naționale ale statului asupra securității economice și competitivității. A participat la o serie de proiecte europene de cercetare în cadrul programelor SAIA, Slovacia; VisegradFund, Slovacia; Fondul Jozef Mianowski, Polonia privind migrația ca factor de securitate. Este coordonatorul mai multor proiecte Jean Monnet (modul și catedră) ale Programului Erasmus+:

 • coordonatorul proiectului Jean Monnet Module 586976-EPP-1-2017-1-MD-EPPJMO-MODULE, MIGIEUS (2017 – 2020);
 • coordonatorul proiectului Jean Monnet Chaire EUDIPSEC 620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR
 • membru echipei proiectului Jean Monnet Chaire 101047511-EPP-1-2021-1-MD-EPPJMO-CHAIR

ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH, EUTEC (2021-2023);

 • coordonatorul proiectului Jean Monnet Chaire EUJUSEF – 101081375 – ERASMUS-JMO-2022-CHAIR

A implementat mobilitatea personalului pentru predare (STA) în cadrul Programului Internațional de mobilitate a creditelor la Universitatea de Economie din Bratislava , Slovacia ( în 2022) și Universitatea Pantheon din Atena, Grecia (2019, 2022). Participă în mod regulat la conferințe internaționale, congrese, seminarii și forumuri. Din 2017 până în prezent, este expert din Republica Moldova și publică în mod constant articole analitice în programul EMERICS susținut de Institutul Coreean pentru Politică Economică Internațională (KIEP) pe probleme din domeniul relațiilor economice internaționale.

 1. Golovataya este autorul și coautorul publicațiilor științifice în domeniul securității economice:
 • Monografia ”Экoнoмическаядиплoматия гoсударства как фактoр oбеспечения экoнoмическoй Безoпаснoсти”/Гoлoватая Людмила; Академия гoсударственнoгo управления.– Кишинэу: Б. и., 2022 (Print-Caro).–260 p.: diagr., tab. : p. 237-260 (310 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-165-17-4.
 • Golovataia L., Economic Security and the Fight against Corruption in the Republic of Moldova in the Context of Integration Processes to EU. Project EMERICS, Korea Institute for International Economic Policy (KIEP), https://www.emerics.org:446/issueDetail.es?brdctsNo=321510&mid=a10200000000&systemcode=04
 • Golovataia L.,”National Interest of States and Globalization”. 22nd International Scientific Conference ”International Relations 2021:Current issues of world economy and politics”, 2nd–3rd December 2021. University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, Slovak Republic, 2021. ISBN 978-80-225–4904-2; ISSN 2585-9412, pag. 237-243.
 • Golovataia L., Asigurarea securităţii economice şi a intereselor naţionale prin diplomaţia economică. (în l. rus. ) Relații Internaționale Plus Revistă științifico-practică Nr. 2 (18) 2020.  AAP, ISSN 1857-4440, eISSN 2587-3393, pag. 56 – 67
 • Golovataia L., Ensuring economic security and national interests through economic diplomacy. (în l. engl.) International Relations Plus Scientific-practical journal Nr. 2 (18) 2020. AAP, ISSN 1857-4440, eISSN 2587-3393, pag. 164 – 174
 • Golovataia L., National Interest of States and Globalization. Сборник научных трудов 22–й Международной научной конференции «Международные отношения 2021: Актуальные вопросы мировой экономики и политики», 2-3 декабря 2021 г. ISBN978-80-225–4904-2; ISSN 2585-9412.  Стр. 237-244
 • Golovataia L., Business-Diplomația ca instrument pentru promovarea intereselor economice externe ale Republicii Moldova.Revistă științifico-practică Relații Internaționale Plus Nr.2 (20) 2021. Chișinău, R. Moldova. ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393.
 • Golovataia L.Non-state actors in Economic Diplomacy. International Round Table ”Peculiarities of Local Economic Development in Cross-Border Space” action within the Jean Monnet project „Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries  (599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA, 2018 – 2021) June, 10-11, 2021. ISBN 978-9975-56-957-6. Pag.161-172.

A total în publicat 2 cărți și peste 70 de articole.