EUDIPSEC

Uniunea Europeană: Noțiunea Cuprinzătoare

Events

Masa Rotundă cu genericul „Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, provocări și perspective”

În data de 12 aprilie 2023 în cadrul Departamentului Relații internaționale a facultății Relații Internaționale, Științe Politice...

Managementul al proiectului ”UNIUNEA EUROPEANĂ: O NOȚIUNE CUPRINZĂTOARE” (EUDIPSEC)

INVITAȚIE Managementul al proiectului ”UNIUNEA EUROPEANĂ: O NOȚIUNE CUPRINZĂTOARE” (EUDIPSEC) va invita respectuos să participați...

Conferința științifică Internațională ,,Strategia de securitate a UE în condițiile în schimbare ale relațiilor internaționale” (II)

Dragi colegi Vă invităm să participați la Conferința științifică Internațională ,,Strategia de securitate a UE...

MASA ROTUNDĂ ediția a II-a cu participare internațională „DIPLOMAȚIA EUROPEANĂ ÎN SPAȚIUL PARTENERIATULUI ESTIC

DRAGI COLEGI ȘI DOCTORANZI, Vă invităm să participați la MASA ROTUNDĂ ediția a II-a cu...

Conferința Științifică Internațională „Strategia Securității Uniunii Europene în condițiile în schimbare a Relațiilor Internaționale”

Stimați colegi Vă invităm la Conferința Științifică Internațională „Strategia Securității Uniunii Europene în condițiile în...

Managementul al proiectului ”UNIUNEA EUROPEANĂ: O NOȚIUNE CUPRINZĂTOARE” (EUDIPSEC)

INVITAȚIE Managementul al proiectului ”UNIUNEA EUROPEANĂ: O NOȚIUNE CUPRINZĂTOARE” (EUDIPSEC) și Academia de Administrare Publică...

Despre EUDIPSEC

Proiectul EUDIPSEC "Uniunea Europeană: noțiunea cuprinzătoare" s-a desfășurat ca parte a activităților Jean Monnet în cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR


Obiective generale ale proiectului EUDIPSEC
  • aprofundarea predării, cercetării și reflecției disciplinelorUE pentru Europenizarea programelor universitare, în conformitate cu noile cerințe de pe piața muncii;
  • promovarea dimensiunii și valorilor Europene în învățămînt superior al Republicii Moldova;
  • comunicare, împărtășireși sporire vizibilității rezultatelor acțiunii către publicul larg în încurajarea dialogului dintre mediul academic/ grupurile profesionale / membrii societății civile;
Obiectivele specifice ale acțiunii
  • Instruirea studenților și a tinerilor profesioniști cu cunoștințe despre subiectele Uniunii Europene relevante pentru viața lor academică și profesională și îmbunătățirea abilităților lor civice;
  • Integrarea și diversificarea disciplinelor legate de UE în cadrul programelor propuse studenților de către instituție de învățământ superior
  • organizarea de conferințe și mese rotunde menite să stimuleze dialogul între oamenii de știință și politicienii / grupurile profesionale / societatea civilă din Republica Moldova.
Activități specifice a EUDIPSEC Chair
  • Asigurarea predării a două noi  cursuri de studii europene, cu elaborarea curriculumuri  inovatore:
  • ”Conceptul multidimensional al securității Europene”;
  • ”Diplomația Uniunei Europene: instrumente și politici”
  • Organizarea anuală a două evenimente: conferințe științifice și mese rotunde pentrutineri cercetători;