În cadrul proiectului, Departamentul a elaborat două programe de învățământ și două cursuri noi, care sunt predate în limba română și rusă, pentru studenții ciclului II / masterat, dar oricine poate participa la cursuri (număr maxim de participanți: 25-30 studenți). Domeniul lor de aplicare acoperă aspecte legate de securitatea și diplomația Europeană în Uniunii Europeană și în statele sale membre:

”Conceptul multidimensional al securității Europene”

”Diplomația Uniunei Europene: instrumente și politici”

Detalile cursurilor sunt desponibile aici

Buletine informative