1. ROȘCA L., PAIU D., Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru pace: oportunități și perspective de dezvoltare. ”Relaţii Internaţionale Plus”, Revistă științifico-practică Nr. 1 (17) 2020. IRIM. ISSN 1857-4440 eISSN 2587-3393. Pp. 22-34 http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/17.pdf
 2. ROȘCA L., PAIU D., The Republic of Moldova under the partnership for peace: development opportunities and perspectives.”International Relations Plus”, Scientific-practical Journal No. 1 (17) 2020. IRIM. ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393. 150-162. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/17.pdf
 3. GOLOVATAIA L., Metamorfoze ale diplomației economice internaționale în perioada globalizării. ”Relaţii Internaţionale Plus”, Revistă științifico-practică Nr. 1 (17) 2020. IRIM. ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393.  Pp. 9-22 (în l. rusă) http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/17.pdf
 4. GOLOVATAIA L., Transformation of international economic diplomacy in the period of globalization. „International Relations Plus”, Scientific-practical Journal No. 1 (17) 2020. IRIM. ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393.139-150 http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/17.pdf
 5. GOLOVATAIA L., Asigurarea securităţii economice şi a intereselor naţionale prin diplomaţia economică. ”Relaţii Internaţionale Plus”, Revistă științifico-practică No. 2 (18) 2020. IRIM. ISSN 1857-4440 eISSN 2587-3393.  Pp. 56-67 http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/18.pdf
 6. GOLOVATAIA L., Ensuring economic security and national interests through economic diplomacy. „International Relations Plus”, Scientific-practical Journal 2 (18) 2020. IRIM. ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393. Pp. 164-174. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/18.pdf
 7.  GOLOVATAIA L., Cunoașterea diplomației economice ca instrument pentru atingerea obiectivelor economice externe. Conferința științifica-practică cu participarea internațională „Performanţa în educaţie – factor-cheie în asigurarea securităţii umane”. 9-10 Octombrie 2020. Acțiune din cadrul Proiectului Național „Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare”,„Program de stat” (2020-2023).
 8. GOLOVATAIA L., Actori nestatali în diplomația economică și influența lor asupra durabilității și securității economice. Materialele Mesei Rotunde Internaționale ”Particukarități ale dezvoltării economice locale în spațiul transfrontalier Ucraina-Moldova-România”. 10-11 iunie 2021. ISBN 978-9975-56-957-6. Volumul a fost publicat cu sprijinul Comisiei Europene, Erasmus+ Program  a UE, proiectul ”Boosting local economic growth in borde regions in the process of EU integration: best practices of Eastern Partnership (EaP) countries”, No 5999-EPP-1-2018-1-UA-EppJMO-SUPRA. Pp.161-172
 1. ROȘCA L., Integrarea socială – factor al securității și stabilității dinamice a sistemului politic European. ”Relaţii Internaţionale Plus”, Revistă științifico-practică Nr. 1 (19) 2021. AAP. ISSN 1857-4440 eISSN 2587-3393. Pp. 9-21. Category B, https://doi.org/10.52327/1857-4440. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/19.pdf
 2. ROSCA L., Social integration as security and dynamic stability factor of the European political system. „International Relations Plus”, Scientific-practical Journal 1 (19) 2021 AAP.ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393. Pp.119-131. Category B, https://doi.org/10.52327/1857-4440.  http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/19.pdf
 3. GOLOVATAIA L., Business diplomația ca instrument pentru implementarea intereselor economice externe ale Republicii Moldova. ”Relaţii Internaţionale Plus”, Revistă științifico-practică Nr. 2 (20) 2021. AAP. ISSN 1857-4440 eISSN 2587-3393. Pp.66-74. Category B, https://doi.org/10.52327/1857-4440. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/20.pdf
 4. GOLOVATAIA L., Business-diplomacy as a tool for implementing foreign economic interests of the Republic of Moldova. „International Relations Plus”, Scientific-practical Journal 2 (20) 2021. AAP.ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393. Pp. 187-195. Category B, https://doi.org/10.52327/1857-4440. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/20.pdf
 5. ROȘCA L., Recenzie la Monografia: Cooperarea transfrontalieră a Ucrainei cu țările UE: provocări și posibilități actuale./„Institutul de Cercetare Regională „M. I. Dolishnyj” al Academiei de Științe al Ucrainei. Editor – Khrystyna Prytula. Livov, 2019, 220 p. ”Un studiu actual privind cooperarea transfrontalieră”. În cadrul proiectului: ,,Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries’’ (№ 599948-EPP-1- 2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA).”Relaţii Internaţionale Plus”, Revistă științifico-practică Nr. 2 (20) 2021. AAP. ISSN 1857-4440 eISSN 2587-3393. 129-133. Category B, https://doi.org/10.52327/1857-4440. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/20.pdf
 6. ROȘCA L., Review on the monograph Cross-Border Cooperation of Ukraine with the EU countries: Current Challenges and Possibilities: monograph/NAS of Ukraine. SI ,,Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of NASU”; edited by Khrystyna Prytula. Lviv, 2019, 220 p. „A current study on cross-border cooperation„ within the project: ,,Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries’’ (№ 599948-EPP1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA). „International Relations Plus”, Scientific-practical Journal 2 (20) 2021. AAP.ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393. Pp.247-251. https://doi.org/10.52327/1857-4440. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/20.pdf
 7. GOLOVATAIA L., HABASHI , ”Миграцияинтеллектуалов в контексте современной мировой экономической системы” ”Relaţii Internaţionale Plus”, Revistă științifico-practică Nr. 1 (21) 2022. AAP. ISSN 1857-4440 eISSN 2587-3393. Pp. 48-54. Category B, https://doi.org/10.52327/1857-4440. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/21.pdf
 8. GOLOVATAIA L., HABASHI , ”Migration of intellectuals in the context of the modern world economic system” .”International Relations Plus”, Scientific-practical Journal Nr. 1 (21) 2022. AAP. ISSN 1857-4440; eISSN 2587-3393. Pp. 127-133. Category B, https://doi.org/10.52327/1857-4440. http://old.aap.gov.md/files/publicatii/ri+/arhiva/21.pdf
 9. ROȘCA L. ”Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare”. Culegere de articole științifice. Conferinta Științifică Internațională: „Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale” s-a desfășurat în cadrul Proiectului Jean Monnet Chair 620918-EPP-1- 2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR (EUDIPSEС) „UNIUNEA EUROPEANĂ: noțiune cuprinzătoare”. 23 aprilie 2021. Pp. 33-41
 10. GOLOVATAIA L., Contextul economic al diplomației moderne în timpul transformării economiei mondiale. Culegere de articole științifice Conferinta Științifică Internațională: „Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale” s-a desfășurat în cadrul Proiectului Jean Monnet Chair 620918-EPP-1- 2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR (EUDIPSEС) „UNIUNEA EUROPEANĂ: noțiune cuprinzătoare”. 23 aprilie 2021. P.p 156-165
 11. ROȘCA L, Comunicarea politică eficientă – factor important în consolidarea sistemului regional și național de Securitate. Conferința Științifică Internațională: „Strategia securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale” (II), Proiectul Jean Monnet Chair – EUDIPSEC 620918-EPP-1- 2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR „UNIUNEA EUROPEANĂ: noțiune cuprinzătoare” 22 aprilie 2022. Pp.
 12. GOLOVATAIA L, Interese naționale în contextul asigurării securitatii economice a statului în condițiile integrării globale. Conferința Științifică Internațională: „Strategia securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale” (II), Proiectul Jean Monnet Chair – EUDIPSEC 620918-EPP-1- 2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR „UNIUNEA EUROPEANĂ: noțiune cuprinzătoare” 22 aprilie 2022. Pp.
 13. ГОЛОВАТАЯ Л. Инвестициoнная диплoматия как инструмент экoнoмическoй интеграции. Revistă științifico-practică VECTOR EUROPEAN, Nr. 1 / 2023.

ISSN 2345-1106; E-ISSN 2587-358X. Pp. 132-139. https://doi.org/10.52507/2345-1106; Vector_European_2023_1.pdf (usem.md)