Stimați colegi

Vă invităm la Conferința Științifică Internațională „Strategia Securității Uniunii Europene în condițiile în schimbare a Relațiilor Internaționale”, organizată de managementul proiectului EUDIPSEC și Academia de Administrare Publică, în format mixt: în sala  și on-line, la 23 aprilie 2021, în cadrul Proiectului Jean Monnet Chair 620918-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR (EUDIPSEС) „UNIUNEA EUROPEANĂ: NOȚIUNE CUPRINZĂTOARE”.

La Conferință sunt invitați: profesori, cercetători de la instituțiile de învățământ superior din țară și de peste hotare, specialiști în domeniile: relațiilor internaționale, studiilor europene, teoriei și filosofiei politice, teoriei relațiilor economice internaționale, reprezentanții și liderii ONG, partidelor politice, funcționarii publici. De asemenea, invităm masteranzii și doctoranzii, studenții.

Direcțiile de cercetare:

– Asigurarea securității Uniunii Europene într-o lume în permanentă schimbare;

– Identitatea europeană și problema securității;

– Scopurile și perspectivele „strategiei autonomiei” UE în contextul sistemului de securitate europeană;

– Abordarea sistemică a conflictelor în UE: politica și practica reglementării crizelor;

– Instrumentele asigurării securității naționale în condițiile securității globale.

Limbile de lucru: româna, rusa, engleza.

Rugăm doritorii de a participa la Conferința Științifică Internațională rugăm să ne transmită Formularul completat până la 20 februarie curent, pe adresa: roscaludmila@mail.ru; golovataya4@gmail.com De asemenea, rugăm respectuos, să ne transmiteți textul raportului, redactat pentru publicare până la 20 martie 2021.

Cerințe față de redactarea articolelor. Tema, peste un interval – Numele și prenumele autorului, autorilor (nu mai mult de doi autori), adresa electronică. Peste un interval: Rezumat în limbile română, engleză. Dacă articolul este în limba rusă este necesar și rezumatul în limba rusă. (200 cuvinte, 5-6 cuvinte cheie). Textul: Introducerea, Metodologia aplicată, Rezultatele investigației, Concluzii, Referințele bibliografice în text ( în paranteze pătrate). Volumul articolului: 10.000-20.000 semne, cu pauză.

Materiale conferinta_23_aprilie_2021

Lista participantilor 23 aprilie 2021

2 MR_Aprilie 2021_Invitatie

2 MR_Aprilie 2021 -Invitation

2 MR_Aprilie 2021 – Приглашение

PROGRAM

Published vineri, 23 aprilie 2021